EN RU CZ

Odesláním formuláře potvrzuji, že vyplněné údaje jsou údaji tykající se mé osoby a souhlasím s tím, že mnou uvedené osobní údaje budou zpracované za účelem zpětného kontaktu a vytvoření obchodní nabídky, za účelem zasíláni (či jiné formy kontaktováni včetně telefonických) marketingových a reklamních sdělení, včetně následného kontaktu za účelem získáni reference o kvalitě poskytnutých služeb. Současně souhlasím se zasíláním marketingových a reklamních sděleni elektronickými prostředky na mnou poskytnutou elektronickou adresu. Souhlas uděluji v souladu se Zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, a to výhradně pro společnost Demina company s.r.o. , IČ 24253103 a pro ně pracující fyzické osoby. Mnou poskytnuté údaje nebudou těmito osobami použity pro žádný jiný, něž uvedený účel. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Jsem tímto informovan/á, že mam kdykoliv možnost požádat o vysvětleni, blokovaní, opravu, doplnění či likvidaci těchto údajů, připadne mam právo odvolat souhlas se zpracováním obchodních údajů v případech, kdy zpracováni takových údajů nevyplývá ze zákonu, a to písemně na adresu společnosti Demina company s.r.o. , IČ 24253103


© 2012–2018 Dominion Nails
Developed by Artop Studio